Friday, 24 July 2015

XXI Festiwal Słowian i Wikingów / XXI Festival of Slavs and Vikings

Z założenia historii uczymy się w szkole i z książek. Jednak nic lepiej nie unaoczni nam realiów historycznych, niż „żywa lekcja historii”. Już od 31 lipca każdy, kto w głębi serca jest Słowianinem lub Wikingiem, będzie mógł wziąć w takowej udział.

History is mostly studying at school and from books. But the best way to get known historical realities is to take part in "living history lesson". From 31st of July every one who in heart is real Slav or Viking will have chance to take part in it.

Źródło
31 VII – 02 VIII

Trzy dni to niewiele czasu, ale nawet czas nie jest groźny tym zahartowanym ludom. Ich przedstawiciele zdążą pokazać nam jak wykonują swoje rzemiosła, zaprezentują swoje uzbrojenie, a najbardziej zapalonych wojowników nauczą strzelać z łuku i rzucać oszczepem. Na intelektualnych bojowników czeka gra w hnefatafl. Ci, którzy wolą zasiąść do jadła bardziej, niż do broni, zostaną poczęstowani tradycyjnymi przekąskami.


Three days is really not a lot of time. But even time is now an obstacle for such hardened people. They're going to show us how they're cultivating their crafts and how their armament looks like. The most enthusiastic warriors would be able to learn how to use a bow and how to throw a spear. For intellectual warriors is waiting hnefatafl game. This one who would rather eat than fight are going to be regale with traditional snacks.
Źródło

Nowe pokolenie / New Generation

Młody narybek, zanim przejdzie do pól bitewnych, musi poznać tradycję. Dlatego też, za pomocą gier, zabaw i turniejów, najmłodsi przeżyją niezapomniane chwile z kulturą Słowian i Wikingów.

The youngest one, before they would get on the battlefield, have to get known the tradition. During games, played and tournaments children would experience unforgettable moments with cultures of Slavic and Vikings.

Festiwal odbędzie się / Time of festival: Wolin (Poland), 31 VII – 02 VIII
Więcej informacji oraz program / More information and full program:
http://www.jomsborg-vineta.com/festiwal.php

Thursday, 16 July 2015

Słowiańskie zaręczyny / Slavic engagement

Miłość nie zna granic. Dlatego, żeby wymarzona kobieta została wymarzoną żoną mężczyzna jest w stanie zrobić wszystko. Niektórzy tańczą dla niej z Myszką Mickey w Disneylandzie, inni zaciągają ją na plażę o zachodzie słońca. 
Za to Pan Leszek wybrał najkrótszą noc w roku, żeby stworzyć najdłuższy związek w swoim życiu.

Love has no boundaries. That's why man is capable to do everything to convince his dream girl to become his dream wife. Some of them are dancing with Mickey Mouse in Disneyland, some are taking her on the beach during sunset.
Mr Leszek chose the shortest night in the year to create the longest relationship in his life.

Święto Kupały / Kupala

Od zarania dziejów Słowianie obchodzą noc przesilenia letniego jako radosne święto miłości i płodności. Podobne święto była również kultywowana przez ludy celtyckie, bałtyckie, czy germańskie.

Jedną z tradycji jest puszczanie przez panny wianków na wodę, aby wywróżyć, która najszybciej wyjdzie za mąż.


Since the dawn of time Slavic people are celebrating Midsummer as joyful holiday of love and fertility. Similar holiday was cultivating also by Celtic, Baltic and German people.
One of the traditions is putting wreaths on the water by unmarried girls. It should foretell which one of them would get married the soonest.

Słowiańska piękność = słowiańskie zaręczyny / Slavic beauty = slavic engagement

Na tę specjalną okazję Pan Leszek wybrał dwa słowiańskie stroje. Dla siebie lnianą koszulę z tradycyjnym słowiańskim obszyciem w kolorach bieli i czerwieni. Dla przyszłej narzeczonej lekką suknię również z obszyciem.

Wianek Pani Dominiki prawdopodobnie wyprzedziłby wszystkie inne, ale nie było potrzeby, by w ogóle wkładała go do rzeki. Partner przygotował dla niej piękne słowiańskie zaręczyny.

Narzeczonym serdecznie gratulujemy i czekamy na słowiańskie wesele!

For this special occasion Mr Leszek choose two slavic clothes. For himself linen shirt with traditional slavic hem colored white and red. For his future fiancee he chose light dress also with hem.
Wreath of Mrs. Dominika would probably overtake another girl's wreaths, but there was no need to put it into the river. Her boyfriend prepared beautiful slavic engagement.

We're sending congratulations to engaged couple and wish them luck. And of course, we're waiting for slavic wedding!