Friday, 24 July 2015

XXI Festiwal Słowian i Wikingów / XXI Festival of Slavs and Vikings

Z założenia historii uczymy się w szkole i z książek. Jednak nic lepiej nie unaoczni nam realiów historycznych, niż „żywa lekcja historii”. Już od 31 lipca każdy, kto w głębi serca jest Słowianinem lub Wikingiem, będzie mógł wziąć w takowej udział.

History is mostly studying at school and from books. But the best way to get known historical realities is to take part in "living history lesson". From 31st of July every one who in heart is real Slav or Viking will have chance to take part in it.

Źródło
31 VII – 02 VIII

Trzy dni to niewiele czasu, ale nawet czas nie jest groźny tym zahartowanym ludom. Ich przedstawiciele zdążą pokazać nam jak wykonują swoje rzemiosła, zaprezentują swoje uzbrojenie, a najbardziej zapalonych wojowników nauczą strzelać z łuku i rzucać oszczepem. Na intelektualnych bojowników czeka gra w hnefatafl. Ci, którzy wolą zasiąść do jadła bardziej, niż do broni, zostaną poczęstowani tradycyjnymi przekąskami.


Three days is really not a lot of time. But even time is now an obstacle for such hardened people. They're going to show us how they're cultivating their crafts and how their armament looks like. The most enthusiastic warriors would be able to learn how to use a bow and how to throw a spear. For intellectual warriors is waiting hnefatafl game. This one who would rather eat than fight are going to be regale with traditional snacks.
Źródło

Nowe pokolenie / New Generation

Młody narybek, zanim przejdzie do pól bitewnych, musi poznać tradycję. Dlatego też, za pomocą gier, zabaw i turniejów, najmłodsi przeżyją niezapomniane chwile z kulturą Słowian i Wikingów.

The youngest one, before they would get on the battlefield, have to get known the tradition. During games, played and tournaments children would experience unforgettable moments with cultures of Slavic and Vikings.

Festiwal odbędzie się / Time of festival: Wolin (Poland), 31 VII – 02 VIII
Więcej informacji oraz program / More information and full program:
http://www.jomsborg-vineta.com/festiwal.php

No comments:

Post a Comment