Friday, 24 July 2015

XXI Festiwal Słowian i Wikingów / XXI Festival of Slavs and Vikings

Z założenia historii uczymy się w szkole i z książek. Jednak nic lepiej nie unaoczni nam realiów historycznych, niż „żywa lekcja historii”. Już od 31 lipca każdy, kto w głębi serca jest Słowianinem lub Wikingiem, będzie mógł wziąć w takowej udział.

History is mostly studying at school and from books. But the best way to get known historical realities is to take part in "living history lesson". From 31st of July every one who in heart is real Slav or Viking will have chance to take part in it.

Źródło
31 VII – 02 VIII

Trzy dni to niewiele czasu, ale nawet czas nie jest groźny tym zahartowanym ludom. Ich przedstawiciele zdążą pokazać nam jak wykonują swoje rzemiosła, zaprezentują swoje uzbrojenie, a najbardziej zapalonych wojowników nauczą strzelać z łuku i rzucać oszczepem. Na intelektualnych bojowników czeka gra w hnefatafl. Ci, którzy wolą zasiąść do jadła bardziej, niż do broni, zostaną poczęstowani tradycyjnymi przekąskami.


Three days is really not a lot of time. But even time is now an obstacle for such hardened people. They're going to show us how they're cultivating their crafts and how their armament looks like. The most enthusiastic warriors would be able to learn how to use a bow and how to throw a spear. For intellectual warriors is waiting hnefatafl game. This one who would rather eat than fight are going to be regale with traditional snacks.
Źródło

Nowe pokolenie / New Generation

Młody narybek, zanim przejdzie do pól bitewnych, musi poznać tradycję. Dlatego też, za pomocą gier, zabaw i turniejów, najmłodsi przeżyją niezapomniane chwile z kulturą Słowian i Wikingów.

The youngest one, before they would get on the battlefield, have to get known the tradition. During games, played and tournaments children would experience unforgettable moments with cultures of Slavic and Vikings.

Festiwal odbędzie się / Time of festival: Wolin (Poland), 31 VII – 02 VIII
Więcej informacji oraz program / More information and full program:
http://www.jomsborg-vineta.com/festiwal.php

Thursday, 16 July 2015

Słowiańskie zaręczyny / Slavic engagement

Miłość nie zna granic. Dlatego, żeby wymarzona kobieta została wymarzoną żoną mężczyzna jest w stanie zrobić wszystko. Niektórzy tańczą dla niej z Myszką Mickey w Disneylandzie, inni zaciągają ją na plażę o zachodzie słońca. 
Za to Pan Leszek wybrał najkrótszą noc w roku, żeby stworzyć najdłuższy związek w swoim życiu.

Love has no boundaries. That's why man is capable to do everything to convince his dream girl to become his dream wife. Some of them are dancing with Mickey Mouse in Disneyland, some are taking her on the beach during sunset.
Mr Leszek chose the shortest night in the year to create the longest relationship in his life.

Święto Kupały / Kupala

Od zarania dziejów Słowianie obchodzą noc przesilenia letniego jako radosne święto miłości i płodności. Podobne święto była również kultywowana przez ludy celtyckie, bałtyckie, czy germańskie.

Jedną z tradycji jest puszczanie przez panny wianków na wodę, aby wywróżyć, która najszybciej wyjdzie za mąż.


Since the dawn of time Slavic people are celebrating Midsummer as joyful holiday of love and fertility. Similar holiday was cultivating also by Celtic, Baltic and German people.
One of the traditions is putting wreaths on the water by unmarried girls. It should foretell which one of them would get married the soonest.

Słowiańska piękność = słowiańskie zaręczyny / Slavic beauty = slavic engagement

Na tę specjalną okazję Pan Leszek wybrał dwa słowiańskie stroje. Dla siebie lnianą koszulę z tradycyjnym słowiańskim obszyciem w kolorach bieli i czerwieni. Dla przyszłej narzeczonej lekką suknię również z obszyciem.

Wianek Pani Dominiki prawdopodobnie wyprzedziłby wszystkie inne, ale nie było potrzeby, by w ogóle wkładała go do rzeki. Partner przygotował dla niej piękne słowiańskie zaręczyny.

Narzeczonym serdecznie gratulujemy i czekamy na słowiańskie wesele!

For this special occasion Mr Leszek choose two slavic clothes. For himself linen shirt with traditional slavic hem colored white and red. For his future fiancee he chose light dress also with hem.
Wreath of Mrs. Dominika would probably overtake another girl's wreaths, but there was no need to put it into the river. Her boyfriend prepared beautiful slavic engagement.

We're sending congratulations to engaged couple and wish them luck. And of course, we're waiting for slavic wedding!


Thursday, 4 June 2015

Kolorowy Wiking? / Colorful Viking?

Stwierdzenie, że Wikingowie przykładali wagę do wyglądu swojego ubioru mogłoby wydawać się absurdem. Jednak badacze z Muzeum Narodowego w Kopenhadze stwierdzili coś innego. Dla Wikingów miała być ważna nie tylko praktyczna część stroju, ale też kolory i kształty.


It would seem an absurd to tell that Vikings were paying attention about their clothing. However the researchers from National Museum of Copenhagen told something different. Not only practical side of clothing were important for Vikings. It seems that they also paid attention to colors and shapes.


Źródło

Kobiece ozdoby / Female decorations

Stroje, które nosiły kobiety często były opatrzone w ozdobne hafty z jedwabiu, barwione na kolor srebrny lub złoty. Płaszcze, czy fartuszki, spinano broszkami o różnych kształtach (żółwiowe, jak w skandynawskim fartuszku, o kształcie muszli, itp.). Także biżuteria zmieniała się na przestrzeni wieków.

Clothes which were wearing by women were made with an ornamental fancywork from silk, colored on silver or gold. Coats or aprons were tied up by brooches in different shapes (like turtles and shells for example). Also jewelry were changing over the years.

Źródło

Moda męska / Men fashion

Z przeprowadzanych analiz wynika, że na różnych terytoriach Wikingowie mieli odmienne upodobania co do kolorów noszonej odzieży: np. w Skandynawii preferowano kolor niebieski, natomiast na terenie Anglii czerwony.

Research tells us that on the different territories Vikings were having different taste to colors of their clothing, for example in the Scandinavia they prefer blue, in the England red.


Należy pamiętać, że Wikingowie bardzo dużo podróżowali. Nic dziwnego, że ich gust oraz dostęp do różnorodności zmieniał się z czasem. Choć ich stereotypowa postać kojarzy się głównie z walką i grabieżami, nie można już powiedzieć, że walczyli i grabili w strojach bez gustu.

We have to remember that Vikings were traveling a lot. It's not such weird that their taste and access to diversity was changing. Even if their stereotypical image is associated with fights and robberies we can not say that they were fighting and stealing with no taste.

Saturday, 23 May 2015

Płaszcz Nocnej Straży - The Night's Watch Coat

Gdy zima nadchodzi warto jest odpowiednio przygotować się na ten czas. Oprócz zapasów żywności i trunków trzeba też ochronić się przed wrogiem, jakim jest zabójcze zimno. 
Nocna Straż wie najlepiej, jak ważny jest solidne okrycie. 
Dlatego każdy strażnik zawsze ma na sobie swój czarny płaszcz.

When winter is coming it is good to accordingly prepare for that time. Apart from supplies of food and liquors you have to defend yourself against an enemy – deadly cold. Night Watch knows the best how important is solid mantle. 
That's why every watcher always has his black coat.


Na Murze – płaszcz Jona Snow (Gra o Tron)/ On the Wall – Jon's Snow Coat


Widoczny tutaj, uszyty z półkola płaszcz imituje stroje Nocnej Straży. Jest on pozbawiony podszewki. Ramiona zostały okryte skórą z owcy islandzkiej. Futro umiejscowione w tej części okrycia jest bardzo długie. Pomimo tego, że nie jest czarny, a fioletowy, nie powstydziłby się go nawet Jon Snow.

Coat which we can see here, is made from semicircle and it imitates Night's Watch costumes. It doesn't have a lining. Arms are covered with a skin of icelandic sheep. 
The fur placed in that part of coat is very long. 

Though this one is violet, not black, even Jon Snow would not be ashamed of it.Monday, 11 May 2015

Saga Wikingów - Northmen: A Viking Saga

Dzisiaj trochę luźniej, bo filmowo. Od początku maja mamy w Polsce wątpliwy zaszczyt gościć na ekranach naszych kin „Sagę Wikingów”. Czyli film, jakby się zdawało, o Wikingach.

Today it'll be a little more loosely, about a movie. From the beginning of the May we have the dubious honor to host „Northmen - A Viking Saga” in polish cinemas.
Fabuła / Plot

Fabuła jest prosta jak budowa cepa – grupka Wikingów rozbija się łodzią na nieznanym wybrzeżu. Ścierają się z oddziałem tamtejszych żołnierzy. Ci akurat przypadkiem wieźli księżniczkę. Radość Wikingów dobiega końca, gdy okazuje się, że tatuś – król – za córuchnę nie ma zamiaru zapłacić.

Generalnie wszystko rozbija się o siepanie i uciekanie lub ściganie. Film jest przygodowy, więc bohaterowie mają przygód co niemiara. Szkoda, że każda jedna jest taka sama.

Źródło
Plot is very simple – bunch of Vikings crushed into the unknown coast. They fought with a squad of soldiers, which, accidentally, were taking a princess to a wedding. The joy of the Vikings comes to an end when it turns out that a father – the king – don't want pay a ransom for her.

Generally speaking everything is turning around killing, escaping and hunting. This is an adventure movie so there is a lot of adventures – shame that all are the same.


Bohaterowie / Characters

Postaci też nie są zbyt skomplikowane. Mamy Wikingów, którzy są źli (bo wyżynają ludzi i chcieli sprzedać dziewczynę), ale dobrzy, bo to film o nich. Mamy króla, który w sumie nie wiemy jaki jest, oprócz tego, że nie dostanie nominacji do nagrody ojca roku. Chrześcijańskiego mnicha, który wziął się z nikąd, zmierza do nikąd, ale jest zarąbisty, więc pomaga Wikingom. Są żołnierze, którzy są wstrętni, źli i mają miny jak groźni Uruk-hai z „Władcy Pierścieni”. A na dokładkę księżniczka z syndromem sztokholmskim.

Źródło
Characters are not too complicated. We have a Vikings - they are bad (because they're killing people and they wanted to sell a girl), but also good, because movie is about them. We have a king, but we don't really know how is he like, apart from that that he's definitely not going to get a nomination for a father of the year. There is a christian monk, who comes from nowhere and goes nowhere, but he's awesome, so he helps the Vikings. There are soldiers, awful and bad, with faces fearsome like Uruk-hai from „The Lord of the Rings”. And for the dessert there is a princess with stockholm syndrome.

Jedynym plusem jest to, że uniknęliśmy głupiej historii miłosnej.

The only advantage is that there is no silly love story.

Film z pewnością jest rozrywkowy, no bo przecież nie historyczny. Pełno w nim efektów, mniej lub bardziej dziwacznych. Bohaterowie umierają od jednego ciosu mieczem, ale nie giną, gdy ich ciała rozbijają się o klif morski, a gęste błoto, w którym walczą, gdy główny bohater zaczyna się topić, jakoś magicznie staje się po prostu brudną wodą.

Polecam jedynie na nudę, ale nie zalecam wydawania pieniędzy na kino.

The movie definitely is entertaining, certainly not historic. There is a lot of more or less strange effects in it. Characters are dying because of one strike of a sword, but they're still alive when they fall from a high cliff. The mud is thick when they're fighting in it, but it magically becomes just a dirty water when the main character is drowning.

I recommend it for people who are bored, but it is not a good idea to spend a money to see it in a cinema.

Wednesday, 6 May 2015

Suknia fartuchowa z Birki - Apron dress - Smokkr from Birka

Dzisiejszą inspiracją jest Skandynawska suknia fartuchowa ze wczesnośredniowiecznego miasta handlowego – smokkr*. Został zrekonstruowany na podstawie informacji o pozostałościach z pochówków z Birki oraz wizerunków „Walkyrii” - szweckich figurek. Faktyczny wygląd fartuszka pozostaje jednak niepewny. 
Ale zacznijmy od początku.

Today's inspiration is garment from early medieval trade city of Vikings, Scandynavian apron dress – smokkr. Evidences to reconstruction was based on excavated graves from Birka, and on Valkyria figures from Sweden 
Still there is no certainty about whole construction. 
But let's start from the begining.Materiał

Jednym z najistotniejszych miejsc wykopalisk jest Birka**. Głównym elementem odkrywanym z grobach były górne części fartuszka – pętelki do których mocowane były brosze żółwiowe, oraz ogólnie górne części stroju. Materiał z którego wykonywano fartuszki to zarówno len i wełna, części ozdobne z jedwabiu.

One of the most important excavating places is Birka. The main elements discovered in graves were a top parts of apron dress and especially a loops used to fasten turtles brooches. Apron dresses were made from wool and linen. The decorative elements were made from silk.

Wygląd

Do rekonstrukcji wyglądu pomocne są figurki - pozwalają określić długość stroju, jego szerokość i objętość:)
Ta skandynawska suknia w mojej interpretacji składa się z części tylnej bardziej dopasowanej w tułowiu, szerszej poniżej oraz prostokątnego panelu przedniego, ozdobionego krajką (która lekko marszczy przód) oraz jedwabnym pasem***. Fartuszek posiada pętelki na szelkach, co pozwala na spinanie broszami bez naruszania tkaniny.

Look

Figures are very helpful to reconstruct look of this garment – they are helping to define length, width and volume.

In my interpretation this scandinavian dress consist of back part, matched to trunk, wider below and a front panel in a shape of rectangle, decorated by ribbon (which is slightly wrinkling front) and silky band. Apron has loops on suspenders. It helps to wear brooches without spoiling a fabric.


Brosze żółwiowe, używane do spinania sukni fartuchowej
Oval brooches to fasten apron dress

Dodatkiem do fartuszka może być ozdobny pas - krajka tkana na tabliczkach:)

An addition to this apron dress may be ornamental band – tablet woven.*Badacz Thor Ewing  zaproponował nazwę „smokkr” zaczerpniętą z poematu Rígsþula.
[Researcher Thor Ewing suggested the name "smokkr" taken from the poem Rígsþula]
**Birka to miasto położone w dzisiejszej Szwecji [Birka is a city in Sweden].
***Konkluzje badaczy wykopalisk: Agnes Geijer, Ingi Hägg, Flemminga Bau.
[Conclusions of researchers: Agnes Geijer, Inga Hägg, Flemming Bau]
Saturday, 27 September 2014

LAGHERTA'S COAT - TV SHOW INSPIRATONS :)

Hello,
 today I have something unusual.
Outfit from the category of inspiration historical.
Costume was made to order - the foundation of a woman's outfit was cloth adequate to fight, fitted, that it can be worn under the light armor.

In view of the very popular TV series "Vikings" (I'm a big fan as well), we found Lagherta, which sometimes plays the role of "warrior princess".

Witam, 
dziś coś niecodziennego –albo może właśnie coraz bardziej codziennego J Wychodzimy poza ramy tego co historyczne, wchodząc w świat inspiracji.
Strój powstał na zamówienie – założeniem był kobiecy strój odpowiedni do walki, dopasowany, aby można go było założyć pod lekką zbroję. W związku z dużą popularnością serialu „Vikings” (który sama oglądam z zapartym tchemJ )nasunęła nam się postać Lagherty, która raz na jakiś czas wciela się w rolę wojowniczej księżniczki.  Kaftan luźno nawiązuje do stylistyki serialu „ The Vikings”. Nie jest to oczwiście kostium historyczny, jednak wpisuje się klimat „mrocznego” średniowiecza.

Kaftan jest dopasowany do ciała, ma zwężające się, obcisłe rękawy.  Przód stroju jest krótszy w stosunku do tyłu i od pasa odsłania nogi, tył jest wydłużony i  sięga do połowy łydki. Women's jacket is refer to the style of the TV series "The Vikings". This is not a historical costume, but shall be entered atmosphere of "dark" Middle Ages.
Kaftan is fitted to the body.  It has a tapered, tight and long sleeves.
  Front of this outfit  is shorter relative to the back and shows legs, the back is longer and extends to mid-calf.
 
Podszewka została wykonana z bordowego lnu
Dark maroon linen lining

Kaftan is available to purchase on my store:
http://www.slavmedievalshop.com/default/shop/fantasy-i-inspiracje/kostiumy-damskie/lagherta-coat.html

Kaftan can be made with modyfications, so it will be customize specially for the purchaser.

Kaftan jest dostępny w moim sklepie:

http://www.slavmedievalshop.com/polish/sklep/fantasy-i-inspiracje/kostiumy-damskie/lagherta-coat.html#!prettyPhoto

Oczywiście dostępna jest cała gama modyfikacji, które sprawią, że każdy następny kaftan będzie wyjątkowy:)