Saturday, 23 May 2015

Płaszcz Nocnej Straży - The Night's Watch Coat

Gdy zima nadchodzi warto jest odpowiednio przygotować się na ten czas. Oprócz zapasów żywności i trunków trzeba też ochronić się przed wrogiem, jakim jest zabójcze zimno. 
Nocna Straż wie najlepiej, jak ważny jest solidne okrycie. 
Dlatego każdy strażnik zawsze ma na sobie swój czarny płaszcz.

When winter is coming it is good to accordingly prepare for that time. Apart from supplies of food and liquors you have to defend yourself against an enemy – deadly cold. Night Watch knows the best how important is solid mantle. 
That's why every watcher always has his black coat.


Na Murze – płaszcz Jona Snow (Gra o Tron)/ On the Wall – Jon's Snow Coat


Widoczny tutaj, uszyty z półkola płaszcz imituje stroje Nocnej Straży. Jest on pozbawiony podszewki. Ramiona zostały okryte skórą z owcy islandzkiej. Futro umiejscowione w tej części okrycia jest bardzo długie. Pomimo tego, że nie jest czarny, a fioletowy, nie powstydziłby się go nawet Jon Snow.

Coat which we can see here, is made from semicircle and it imitates Night's Watch costumes. It doesn't have a lining. Arms are covered with a skin of icelandic sheep. 
The fur placed in that part of coat is very long. 

Though this one is violet, not black, even Jon Snow would not be ashamed of it.Monday, 11 May 2015

Saga Wikingów - Northmen: A Viking Saga

Dzisiaj trochę luźniej, bo filmowo. Od początku maja mamy w Polsce wątpliwy zaszczyt gościć na ekranach naszych kin „Sagę Wikingów”. Czyli film, jakby się zdawało, o Wikingach.

Today it'll be a little more loosely, about a movie. From the beginning of the May we have the dubious honor to host „Northmen - A Viking Saga” in polish cinemas.
Fabuła / Plot

Fabuła jest prosta jak budowa cepa – grupka Wikingów rozbija się łodzią na nieznanym wybrzeżu. Ścierają się z oddziałem tamtejszych żołnierzy. Ci akurat przypadkiem wieźli księżniczkę. Radość Wikingów dobiega końca, gdy okazuje się, że tatuś – król – za córuchnę nie ma zamiaru zapłacić.

Generalnie wszystko rozbija się o siepanie i uciekanie lub ściganie. Film jest przygodowy, więc bohaterowie mają przygód co niemiara. Szkoda, że każda jedna jest taka sama.

Źródło
Plot is very simple – bunch of Vikings crushed into the unknown coast. They fought with a squad of soldiers, which, accidentally, were taking a princess to a wedding. The joy of the Vikings comes to an end when it turns out that a father – the king – don't want pay a ransom for her.

Generally speaking everything is turning around killing, escaping and hunting. This is an adventure movie so there is a lot of adventures – shame that all are the same.


Bohaterowie / Characters

Postaci też nie są zbyt skomplikowane. Mamy Wikingów, którzy są źli (bo wyżynają ludzi i chcieli sprzedać dziewczynę), ale dobrzy, bo to film o nich. Mamy króla, który w sumie nie wiemy jaki jest, oprócz tego, że nie dostanie nominacji do nagrody ojca roku. Chrześcijańskiego mnicha, który wziął się z nikąd, zmierza do nikąd, ale jest zarąbisty, więc pomaga Wikingom. Są żołnierze, którzy są wstrętni, źli i mają miny jak groźni Uruk-hai z „Władcy Pierścieni”. A na dokładkę księżniczka z syndromem sztokholmskim.

Źródło
Characters are not too complicated. We have a Vikings - they are bad (because they're killing people and they wanted to sell a girl), but also good, because movie is about them. We have a king, but we don't really know how is he like, apart from that that he's definitely not going to get a nomination for a father of the year. There is a christian monk, who comes from nowhere and goes nowhere, but he's awesome, so he helps the Vikings. There are soldiers, awful and bad, with faces fearsome like Uruk-hai from „The Lord of the Rings”. And for the dessert there is a princess with stockholm syndrome.

Jedynym plusem jest to, że uniknęliśmy głupiej historii miłosnej.

The only advantage is that there is no silly love story.

Film z pewnością jest rozrywkowy, no bo przecież nie historyczny. Pełno w nim efektów, mniej lub bardziej dziwacznych. Bohaterowie umierają od jednego ciosu mieczem, ale nie giną, gdy ich ciała rozbijają się o klif morski, a gęste błoto, w którym walczą, gdy główny bohater zaczyna się topić, jakoś magicznie staje się po prostu brudną wodą.

Polecam jedynie na nudę, ale nie zalecam wydawania pieniędzy na kino.

The movie definitely is entertaining, certainly not historic. There is a lot of more or less strange effects in it. Characters are dying because of one strike of a sword, but they're still alive when they fall from a high cliff. The mud is thick when they're fighting in it, but it magically becomes just a dirty water when the main character is drowning.

I recommend it for people who are bored, but it is not a good idea to spend a money to see it in a cinema.

Wednesday, 6 May 2015

Suknia fartuchowa z Birki - Apron dress - Smokkr from Birka

Dzisiejszą inspiracją jest Skandynawska suknia fartuchowa ze wczesnośredniowiecznego miasta handlowego – smokkr*. Został zrekonstruowany na podstawie informacji o pozostałościach z pochówków z Birki oraz wizerunków „Walkyrii” - szweckich figurek. Faktyczny wygląd fartuszka pozostaje jednak niepewny. 
Ale zacznijmy od początku.

Today's inspiration is garment from early medieval trade city of Vikings, Scandynavian apron dress – smokkr. Evidences to reconstruction was based on excavated graves from Birka, and on Valkyria figures from Sweden 
Still there is no certainty about whole construction. 
But let's start from the begining.Materiał

Jednym z najistotniejszych miejsc wykopalisk jest Birka**. Głównym elementem odkrywanym z grobach były górne części fartuszka – pętelki do których mocowane były brosze żółwiowe, oraz ogólnie górne części stroju. Materiał z którego wykonywano fartuszki to zarówno len i wełna, części ozdobne z jedwabiu.

One of the most important excavating places is Birka. The main elements discovered in graves were a top parts of apron dress and especially a loops used to fasten turtles brooches. Apron dresses were made from wool and linen. The decorative elements were made from silk.

Wygląd

Do rekonstrukcji wyglądu pomocne są figurki - pozwalają określić długość stroju, jego szerokość i objętość:)
Ta skandynawska suknia w mojej interpretacji składa się z części tylnej bardziej dopasowanej w tułowiu, szerszej poniżej oraz prostokątnego panelu przedniego, ozdobionego krajką (która lekko marszczy przód) oraz jedwabnym pasem***. Fartuszek posiada pętelki na szelkach, co pozwala na spinanie broszami bez naruszania tkaniny.

Look

Figures are very helpful to reconstruct look of this garment – they are helping to define length, width and volume.

In my interpretation this scandinavian dress consist of back part, matched to trunk, wider below and a front panel in a shape of rectangle, decorated by ribbon (which is slightly wrinkling front) and silky band. Apron has loops on suspenders. It helps to wear brooches without spoiling a fabric.


Brosze żółwiowe, używane do spinania sukni fartuchowej
Oval brooches to fasten apron dress

Dodatkiem do fartuszka może być ozdobny pas - krajka tkana na tabliczkach:)

An addition to this apron dress may be ornamental band – tablet woven.*Badacz Thor Ewing  zaproponował nazwę „smokkr” zaczerpniętą z poematu Rígsþula.
[Researcher Thor Ewing suggested the name "smokkr" taken from the poem Rígsþula]
**Birka to miasto położone w dzisiejszej Szwecji [Birka is a city in Sweden].
***Konkluzje badaczy wykopalisk: Agnes Geijer, Ingi Hägg, Flemminga Bau.
[Conclusions of researchers: Agnes Geijer, Inga Hägg, Flemming Bau]